Trang chủ / Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ACE

Địa chỉ: 173B Võ Nguyên Giáp, P. Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 028 3872 0820/3872 0796

MST: 0314 901 566

Liên hệ người Hàn Quốc (Thương mại MRO): Mr. Hwang

Phone: 0901 779 764

Email: hht73@eprobank.com

Liên hệ người Việt Nam (Thương mại MRO): Ms. Hien

Phone: 0 908 505 313

Email: Hien.le@atsvn.vn

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PROBANK

Địa chỉ: 173B Võ Nguyên Giáp, P. Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0312982390

Liên hệ Catering: Mr Choi

Phone: 84 93 197 7670

Email: kevin@eprobank.com

CÔNG TY TNHH PSL VINA

Địa chỉ: 173B Võ Nguyên Giáp, P. Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0313.374204

Tel: +84 028 3872 0886/ 3872 0486

Thể thao - Du lịch: Mr. Heo

Phone: 0707 476 219

Email : hj3045@naver.com

CÔNG TY TNHH PB HOLDINGS VINA

Địa chỉ: 173B Võ Nguyên Giáp, P. Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0312963905

Liên hệ Golf: Mr. Kim Kwang Sik

Phone: 0931 406 623

Email: kimkwangsik@atsvn.vn