Trang chủ / Thương mại (MRO)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp ACE (ATS) là công ty 100% vốn Hàn Quốc, có công ty mẹ là PB Holdingsvina đang hoạt động trong lĩnh vực chính là chơi gôn 3D trong nhà (Screen Golf). Đi cùng với sự phát triển của ATS là các công ty thành viên của mình đang hoạt động rất đa dạng ở nhiều linh vực khác nhau tại Việt nam như: Công Ty TNHH PSL VINA (Thể thao và du lịch), Công Ty TNHH Thực Phẩm Probank (Cung cấp bữa ăn tại dự án và các nhà máy).

Đối với công ty ATS, chúng tôi chuyên cung cấp các loại Thiết bị an toàn lao động, vật liệu công nghiệp, văn phòng phẩm, và hàng tiêu dùng uy tín và chất lượng.

Lĩnh vực kinh doanh chính:

  • Bảo hộ lao động
  • Văn phòng phẩm
  • Công cụ, thiết bị, hóa chất, điện tử
  • Thiết bị văn phòng và các vật liệu khác

Sự phát triển của ATS và các công ty con đang góp phần vào sự phát triển của PB Holdingsvina ngày càng lớn mạnh hơn.

hyinh2
hinh3
hinh1
hinh_04